Ředitelské volno

Ředitel ZŠ a ZUŠ Zliv vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

volný den: 22. 11. 2019

z důvodu povinné účasti všech pedagogických pracovníků základní školy na vzdělávacím semináři.

V uvedený den se nebude vyučovat v ZŠ, ZUŠ vyučuje bez omezení, školní jídelna vaří pouze pro zaměstnance a cizí strávníky.

Pro žáky, kteří nemohou zůstat doma, včetně žáků 2. stupně, bude otevřena školní družina, tj. o všechny děti, které přijdou do školy, bude postaráno v době podle obvyklého rozvrhu.

ředitel školy Mgr. Jan Režný v.r.


 sametova


Poslední články

Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv - 2019 / 2020 číslo 1

Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv - číslo 2